Κλείστε Τραπέζι στο Thai Zab!

Dekeleon 22, 118 54 Athens
+30.211.111.5486